Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A 78000 Banja Luka
Pon - Pet : 8-18h Nedjeljom ne radimo

Služba za dječiju i preventivnu stomatologiju

General Information
Our doctors
Working Schedule

Zdrav dječiji osmijeh je najljepši osmijeh!

Preventivna stomatologija se bavi prevencijom svih stomatoloških oboljenja (karijes, parodontopatija, povrede zuba, oboljenja viličnog zgloba, kao i malignih oboljenja). Naglašavamo važnost ranog usvajanja navika, koje vode očuvanju zdravlja usta i zuba. Savremena stomatologija smatra da je to već u prvoj godini sa nicanjem prvih mliječnih zuba, s toga edukujemo roditelje da već od najmanjeg uzrasta pravilno brinu o zdravlju dječijih zuba.

U svrhu prevencije karijesa primjenjujemo i najnovije materijale koji sadrže fluor. Fluor ima jako bitnu ulogu u prevenciji nastanka karijesa i poboljšanju čvrstine zuba. Vršimo fluorizaciju lakovima za zube, ali i zalivanje jamica i fisura zuba.

Preventivni tretmani su bezbolni što umnogome pomaže da prve posjete stomatologu za dijete budu opuštajuće, da se razbije eventualni strah i da se se dijete lakše prilagodi na stomatološke zahvate.

Pored preventivnih mjera pružamo i usluge popravka zuba kod djece.

Kvalitetnom multidisciplinarnom analizom stanja djetetovih zuba omogućavamo pružanje najoptimalnijeg terapijskog tretmana.

Mliječne zube tretiramo kao i stalne jer su isto tako važni, te i zdravlju ovih zuba poklanjamo jednaku pažnju. Za popravak i sanaciju dječijih zuba koristimo najnovije i najkvalitetnije materijale na tržištu. Redovno pratimo savremena dostignuća u prevenciji i terapiji oboljenja usta i zuba u dječijem uzrastu, te tako unapređujemo pristup u radu sa našim najmlađim pacijentima.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo, visok stepen stručnosti i neizmjerno strpljenje u radu sa djecom.

Odgovorni nastavnici:
– Prof. dr Olivera Dolić, specijalista preventivne i dječije stomatologije
– Doc. dr Slava Sukara, specijalista preventivne i dječije stomatologije
– Doc. dr Marija Obradović, specijalista preventivne i dječije stomatologije