Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A 78000 Banja Luka
Pon - Pet : 8-18h Nedjeljom ne radimo

Služba za ortopediju vilica

General Information
Our doctors
Working Schedule

Ortodoncija je oblast stomatologije, koja se bavi nepravilnošću razvoja zuba i vilica. Na Dentalnoj klinici pružamo usluge dijagnoze i terapije svih vrsta ortodontskih nepravilnosti:

1) dijagnoza i terapija komplikovanih rascjepa vilica i lica

2) dijagnoza i terapija skeletnih nepravilnosti vilica i različitih poremećaja zagrižaja od najranijih uzrsta pacijenata(obrnut zagrižaj,prerazvijenost donje vilice,ukršten zagrižaj,nerazvijenost i uskost gornje vilice,otvoren zagrižaj)

3) dijagnoza i terapija nepravilnog položaja zuba

4) dijagnoza i terapija pacijenata sa skeletnim nepravilnostima vilica i lica i njihova priprema fiksnim ortodontskim aparatima za operaciju vilica i lica

5) izvlačenje neizniklih,retiniranih zuba u zubni niz i dovođenje u pravilan položaj u saradnji sa oralnim hirurzima

 

Na Dentalnoj klinici ortodontsku terapiju pružamo najsavremenijim ortodontskim aparatima:

  • Mobilnim apartima ( pločasti aparati,savremeni funkcionalni aparati Twin Block i aparati sa šrafom po Sandersu)
  • Fiksnim aparatima -najkvalitetniji sistemi bravica

Koristimo:metalne,estetske(keramičke) i samoligirajuće bravice

  • Izrada fiksnih i mobilnih ritejnera
  • Savremene folije
  • Facijalna maska po Delaire
  • Hyrax šraf ,Quad helix naprava i Transpalatinalni lukovi

 

Više profesora sa Klinike za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu su naši stručni konsultanti,  angažovani pri planiranju i sprovođenju ortodontske terapije naših pacijenata.

Odgovorni nastavnici:
– Prof. dr Vladan Mirjanić, specijalista ortopedije vilica
– Doc. dr Adriana Arbutina, specijalista ortopedije vilica
– Doc. dr Marijana Arapović Savić, specijalista ortopedije vilica
– Mr sc. dr stom. Mirjana Umićević Davidović, specijalista ortopedije vilica
– Dr Ljubica Pašagić, specijalista ortopedije vilica
– Dr Ivana Ilić, specijalista ortopedije vilica
Konsultatnt: Prof. dr Branislav Glišić, Stomatološki fakultet Beograd